Wyniki amerykańskiego biura (U.S. Bureau of Reclamation) zajmującego się m.in. rekultywacją wynika, że projekt dźwięk, powietrze i światło skutecznie może kierować do przepławki łososie. Badania wykonano w rzece San Joaquin i Old River w drodze łososi do oceanu.

 

więcej